Logo
 

Tờ trình của UBND tỉnh

* Tờ trình số 182/TTr-UBND Về viêc̣ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương.

1. Tờ trình số 121/TTr-UBND về Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về quà tặng cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; gia đình quân nhân đang công tác tại địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn; đơn vị quân đội và một số đối tượng thuộc lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1: Biểu 1Biểu 2; Phụ lục 2: Biểu 1, Biểu 2; Phụ lục 3: Biểu 1, Biểu 2; Phụ lục 4).

1.1. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia.

1.2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

1.3. Báo cáo kết quả thực hiện.

1.4. Báo cáo thẩm định văn bản.

2. Tờ trình số 141/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.1. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia.

2.2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

3. Tờ trình số 157/TTr-UBND Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2024 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

4. Tờ trình số 149/TTr-UBND Về việc Ban hành Nghị quyết Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024 (Phụ lục 1: TP Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Nam Sách, Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Miện; Phụ lục 2; Phụ lục 3).

5. Tờ trình số 148/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

5.1. Báo cáo giải trình, tiếp thu.

5.2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

5.3. Báo cáo thẩm định văn bản.

6. Tờ trình số 146/TTr-UBND Về việc thông qua Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024 (Thuyết minh phương pháp tính giá).

7. Tờ trình số 151/TTr-UBND Ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 3 thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

8. Tờ trình số 152/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

8.1. Tờ trình xét đề nghị quyết định chủ trương.

8.2. Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ.

9. Tờ trình số 150/TTr-UBND Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

9.1. Báo cáo giải trình đề xuất.

10. Tờ trình số 145/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

11. Tờ trình số 154/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

11.1. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

11.2. Báo cáo thẩm định văn bản.

12. Tờ trình số 155/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc  hỗ trợ một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đảng viên được  tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3).

12.1. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia (Phụ lục kèm theo).

12.2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

12.3. Báo cáo thẩm định văn bản.

13. Tờ trình số 165/TTr-UBND Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, khoa nội và hạ tầng kỹ thuật + phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Giang.

14. Tờ trình số 167/TTr-UBND Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương.

15. Tờ trình số 168/TTr-UBND Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương.

16. Tờ trình số 169/TTr-UBND Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.

17. Tờ trình số 170/TTr-UBND Đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường Trung học phổ thông Bình Giang, huyện Bình Giang.

18. Tờ trình số 166/TTr-UBND Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp 03 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới).

19. Tờ trình số 173/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

20. Tờ trình số 171/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, xây dựng hạ tầng đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Hạng mục: Sân lễ hội, bãi xe; bến thuyền và chợ sông Thương.

21. Tờ trình số 174/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng.

22. Tờ trình số 175/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp 06 Trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

23. Tờ trình số 172/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo 11 Trường Trung hoc̣ phổ thông trên điạ bàn tỉnh Hải Dương.

24. Tờ trình số 177/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh quy định thí điểm chính sách hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

24.1. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

24.2. Báo cáo thẩm định văn bản.

25. Tờ trình số 160/TTr-UBND Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính; viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4; Phụ lục 5).

25.1. Báo cáo thuyết minh.

26. Tờ trình số 161/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

27. Tờ trình số 162/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

28. Tờ trình số 164/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

29. Tờ trình số 176/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi và chuyên gia tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế (thay thế Nghị quyết số 07/2018/NQHĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương) - Phụ lục 1&2&3; Phụ lục 4.

29.1. Báo cáo giải trình, tiếp thu.

29.2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

29.3. Báo cáo thẩm định văn bản.

30. Tờ trình số 159/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ tặng quà Tết Nguyên đán hằng năm cho đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo).

30.1. Tổng hợp ý kiến tham gia.

30.2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

30.3. Báo cáo thẩm định văn bản.

31. Tờ trình số 179/TTr-UBND Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục thu hồi đất để thực hiện dự án Trung tâm Logistics, bến thuỷ nội địa tại huyện Ninh Giang.

32. Tờ trình số 180/TTr-UBND Đề nghị điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương  5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 7 (nguồn ngân sách tỉnh) - Phụ lục kèm theo.

33. Tờ trình số 163/TTr-UBND Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024.