Logo
 

Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ tự Số, ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 03/2023/NQ-HĐND 13/7/2023 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Nội dung sửa đổi, bổ sung; Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4; Phụ lục 5)
2 04/2023/NQ-HĐND 13/7/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023 (Phụ lục 1: Hải Dương; Chí Linh; Kinh Môn; Nam Sách; Thanh Hà; Cẩm Giàng; Bình Giang; Tứ Kỳ; Phụ lục 2; Phụ lục 3)
3 05/2023/NQ-HĐND 13/7/2023 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 04/2018/NQHĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo)
4 06/2023/NQ-HĐND 13/7/2023 Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo)
5 07/2023/NQ-HĐND 13/7/2023 Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và một số nội dung, mức chi trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo)
6 08/2023/NQ-HĐND 13/7/2023 Quy định mức chi thực hiện một số chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của tỉnh Hải Dương
7 09/2023/NQ-HĐND 13/7/2023 Quy định một số nội dung chi và mức chi cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương
8 10/2023/NQ-HĐND 13/7/2023 Quy định mức quà tặng và định mức phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
9 11/2023/NQ-HĐND 13/7/2023 Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương
10 31/NQ-HĐND 13/7/2023 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
11 32/NQ-HĐND 13/7/2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
12 33/NQ-HĐND 13/7/2023 Về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Phụ lục kèm theo)
13 34/NQ-HĐND 13/7/2023 Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Hải Dương (Phụ lục kèm theo)
14 35/NQ-HĐND 13/7/2023 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
15 36/NQ-HĐND 13/7/2023 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây mới Trạm Kiểm lâm Côn Sơn - Hạt Kiểm lâm thành phố Chí Linh thuộc Chi cục Kiểm lâm Hải Dương
16 37/NQ-HĐND 13/7/2023 Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 4; điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (Phụ lục kèm theo)
17 38/NQ-HĐND 13/7/2023 Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
18 39/NQ-HĐND 13/7/2023 Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (Phụ lục kèm theo)
19 40/NQ-HĐND 13/7/2023 Về việc giao số lượng hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) thuộc lĩnh vực sự nghiệp Giáo dục và Y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
20 41/NQ-HĐND 13/7/2023 Về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng, tỷ lệ 1/2000
21 42/NQ-HĐND 13/7/2023 Về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn thành phố Hải Dương
22 43/NQ-HĐND 13/7/2023 Điều chỉnh Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
23 44/NQ-HĐND 13/7/2023 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
Đang trực tuyến: 8
Truy cập hôm nay: 252481
Tổng lượt truy cập: 41344917