Logo
 

Báo cáo của các cơ quan khác

1. Báo cáo số 94/BC-ĐĐBQH của Đoàn ĐBQH tỉnh về Kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại kỳ họp.

2. Báo cáo số 1299/BC-CTHADS của Cục THADS tỉnh về Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

3. Báo cáo số 435/BC-TA của TAND tỉnh về Kết quả công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

4. Báo cáo số 140/BC-VKS của VKSND tỉnh về Công tác của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương về kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2023 tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

5. Thông báo số 154/TB-MT của Ủy ban MTTQ tỉnh về Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

6. Báo cáo số 475/BC-MT của Ủy ban MTTQ tỉnh về Tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân tỉnh khóa XVII.

7. Báo cáo số 476/BC-MT của Ủy ban MTTQ tỉnh về Kết quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2023.

8. Báo cáo của Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ.

9. Báo cáo của Tỉnh ủy về sơ kết thực hiện Nghị quyết.