Logo
 

Các tờ trình của UBND tỉnh

1. Tờ trình số 08/TTr-UBND Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023.

1.1. Phụ lục 1 (TP Hải DươngTP Chí LinhTX Kinh MônNam SáchKim ThànhThanh HàTứ KỳGia LộcCẩm GiàngBình GiangNinh GiangThanh Miện).

1.2. Phụ lục 2.

1.3. Phụ lục 3.

1.4. Sở Tư pháp tham gia ý kiến.

2. Tờ trình số 10/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương với tỉnh Hưng Yên.

3. Tờ trình số 11/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

4. Tờ trình số 12/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn).

5. Tờ trình số 87/TTr-UBND Về việc phân bổ kinh phí trung ương bổ sung thưởng vượt thu năm 2021.

6. Tờ trình số 13/TTr-UBND Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

6.1. Phụ lục 1.

6.2. Phụ lục 2.

7. Tờ trình số 14/TTr-UBND Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng).

8. Tờ trình số 16/TTr-UBND Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025; chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn NSĐP năm 2023 (lần 2).

8.1. Phụ lục 1.

8.2. Phụ lục 2.

8.3. Phụ lục 3.

9. Tờ trình số 15/TTr-UBND Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.

9.1. Phụ lục 1.

9.2. Phụ lục 2.

9.3. Phụ lục 3.