Logo
 

Các báo cáo của HĐND tỉnh

1. BCTT số 26/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

2. BCTT số 27/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn).

3. BCTT số 28/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình thuộc lĩnh vực giao thông (Phụ lục kèm theo).

4. BCTT số 29/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. BCTT số 30/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2Phụ lục 3).

6. BCTT số 31/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí trung ương bổ sung thưởng vượt thu năm 2021.

7. BCTT số 32/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025; chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn NSĐP năm 2023 (lần 2) (Phụ lục kèm theo).

8. BCTT số 33/BCTT-KTNS của Ban KTNS về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1Phụ lục 2).

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 252483
Tổng lượt truy cập: 41344919