Logo
 

Cử tri Hải Dương có thể quét mã QR để gửi ý kiến tới UBND tỉnh và lãnh đạo 3 sở, ngành

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra từ ngày 7 - 8.12.


Đây là kỳ họp thứ 2 cử tri có thể đặt câu hỏi qua hình thức quét mã QR

Phiên chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc 3 sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương dự kiến được tổ chức sáng 8.12.

Hiện tại, cử tri có thể đặt câu hỏi qua hình thức quét mã QR rồi gửi câu hỏi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Các câu hỏi đủ điều kiện sẽ được tổng hợp và thực hiện chất vấn tại kỳ họp.

Nội dung chất vấn UBND tỉnh tập trung vào công tác hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở; giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; triển khai thực hiện dự án, giải phóng mặt bằng; quản lý các dự án ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được chất vấn về công tác cải cách hành chính của sở; quản lý, bảo vệ môi trường đối với các mỏ khai thác khoáng sản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ được chất vấn về công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa.


Cử tri quan tâm có thể quét mã QR để truy cập tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp sẽ chất vấn Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương về công tác quản lý đối với các ngân hàng thương mại, công ty cung cấp dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh và công tác thanh tra, kiểm tra với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Cử tri cũng có thể quét mã QR để truy cập, xem các tài liệu Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 11-12.7, các đại biểu và một số cử tri đã chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Công an tỉnh.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương