Logo
 

Mốc son lịch sử chói lọi soi sáng tương lai

Mốc son lịch sử chói lọi Đại thắng mùa xuân 1975 sẽ mãi là niềm tự hào, là động lực, là niềm tin soi sáng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng đất nước phát triển hùng cường.

134713861_1704726681872(1).jpg

Hải Dương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong ảnh: Một góc TP Hải Dương nhìn từ trên cao

Chúng ta đang sống trong những ngày ngập tràn cảm xúc tự hào về những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là tròn 70 năm kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; 49 năm Đại thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất hai miền Nam - Bắc, đưa non sông về một mối.

Với Đại thắng mùa xuân 1975, một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc đã được mở ra-kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 33 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước có những bước tiến dài, đạt được những thành tựu vượt bậc trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nên thế và lực mới, mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển. Đúng như Đảng ta đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam đang và luôn gắn kết thành một khối, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tập trung cao độ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu gần nhất là đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Cùng cả nước đi lên, những năm qua, Hải Dương đã vượt lên những khó khăn, thách thức, đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, kinh tế Hải Dương liên tục có những bước tăng trưởng khá. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, hiện đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ năm 2017, Hải Dương đã tự cân đối ngân sách. Hải Dương là một trong 5 tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân 8,58%/năm. Tăng trưởng kinh tế quý I/2024 của Hải Dương đạt 9,8%, đứng thứ 6 cả nước, đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Dương đang chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Mốc son lịch sử chói lọi Đại thắng mùa xuân 1975-thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sẽ mãi là niềm tự hào, là động lực, là niềm tin soi sáng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng đất nước phát triển hùng cường.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249864
Tổng lượt truy cập: 35320782