Logo
 
Cuốn sách “Những điển hình tiên tiến tỉnh Hải Dương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 – 2023” vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt.
4/4/2024 / Admin
Xuân này tròn 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hải Dương lần thứ 3 trong tổng số 5 lần Người về thăm, làm việc ở vùng đất xứ Đông. Lần về thăm này, Bác căn dặn một số công việc cần làm để phát triển sản xuất vụ đông.
2/2/2024 / Admin
Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
31/1/2024 / Admin