Logo
 
Chiều 30/11, Tổ đại biểu số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri TP Hải Dương tại phường Ngọc Châu.
30/11/2023 / Admin
Chiều 30/11, Tổ 3 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV với cử tri phường Bến Tắm, các xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám (TP Chí Linh).
30/11/2023 / Admin
Chiều 30/11, tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Tổ 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri các xã: Phạm Trấn, Đồng Quang, Đức Xương (Gia Lộc).
30/11/2023 / Admin
Cử tri huyện Thanh Miện kiến nghị các cấp quan tâm hỗ trợ các xã sau sáp nhập trả nợ đọng xây dựng cơ bản khi xây dựng nông thôn mới.
29/9/2023 / Admin
Cử tri huyện Tứ Kỳ và Bình Giang kiến nghị nhiều vấn đề về chế độ, chính sách và sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã cần xem xét nơi đặt trụ sở cơ quan hành chính mới sao cho hợp lý.
27/9/2023 / Admin