Logo
 
Ngày 4/5, tổ 3 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri TP Hải Dương, huyện Gia Lộc trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV.
4/5/2024 / Admin
Ngày 24/4, Tổ đại biểu số 2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV tại huyện Thanh Hà, Ninh Giang.
24/4/2024 / Admin
Ngày 24/4, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, công nhân, người lao động Hải Dương.
24/4/2024 / Admin
Ngày 22/4, tổ 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri 2 huyện Cẩm Giàng, Nam Sách. Cử tri 2 huyện kiến nghị nhiều vấn đề về ô nhiễm nguồn nước.
22/4/2024 / Admin
Theo kế hoạch, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương sẽ tiếp xúc cử tri 6 huyện, thành phố trong 3 ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5.
20/4/2024 / Admin