Logo
 
Tại buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của công dân.
10/4/2024 / Admin
Tại buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu kịp thời giải quyết các vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân.
13/3/2024 / Admin
Tại buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp hướng dẫn, đối thoại để giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.
6/2/2024 / Admin
Tại buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng chỉ đạo kịp thời giải quyết khiếu nại, kiến nghị về đất đai của công dân theo đúng quy định.
12/1/2024 / Admin
Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng trước kiến nghị, phản ánh của một công dân về việc giải quyết chế độ cho người có công.
11/12/2023 / Admin