Logo
 
Gần đây, sau những buổi tiếp công dân của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm. Lãnh đạo tỉnh đã vì dân bằng những việc cụ thể.
14/6/2023 / Admin
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, TP Hải Dương đã giải quyết xong vụ việc của ông Tống Văn Vì.
14/6/2023 / Admin
Sáng 10.5, các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp công dân thường kỳ tháng 5.
14/6/2023 / Admin
Ông Lương Anh Triệu ở xã Đại Sơn (Tứ Kỳ) đã được hưởng chế độ sau khi phản ánh, đề nghị tại buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 4.2022 của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.
14/6/2023 / Admin
Chiều 10.4, các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp công dân thường kỳ tháng 4.
14/6/2023 / Admin