Logo
 

TP Hải Dương cần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân

Dự tiếp công dân tháng 4 cùng Chủ tịch UBND TP Hải Dương, đồng chí Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị UBND TP Hải Dương cần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân.

7ddc1179-713f-4e0e-a246-eed76837aa2f-f0f4412f6ecb00c9797d7d31bb22340b-1-(2).jpeg

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự tiếp công dân tại TP Hải Dương cùng Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng

Sáng 15/4, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương dự tiếp công dân tại TP Hải Dương cùng Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng.

Đại biểu Quốc hội dự tiếp công dân ở cấp huyện là sáng kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong buổi sáng có 11 lượt công dân TP Hải Dương phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề. Phần lớn số công dân kiến nghị các nội dung liên quan đến đất đai, chủ yếu là vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường tái định cư khi giải phóng mặt bằng và tranh chấp đất đai.

f9103a63-8c34-437e-9b75-9628288aed1a.jpeg

Bà Trần Thị Hảo và bà Nguyễn Thị Huệ ở phường Nhị Châu (TP Hải Dương) phản ánh việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã lắng nghe kiến nghị, phản ánh của công dân và đề nghị lãnh đạo, các cơ quan chức năng của TP Hải Dương làm rõ vướng mắc trong giải quyết kiến nghị của công dân.

Đồng chí Lê Văn Hiệu đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác tiếp dân của TP Hải Dương và đề nghị UBND thành phố sớm khắc phục. Các phòng chuyên môn của UBND TP Hải Dương cần nâng cao trách nhiệm trong giải quyết, hướng dẫn thủ tục để người dân thuận tiện khi giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Đối với những nội dung kiến nghị của công dân, đồng chí Lê Văn Hiệu đề nghị UBND TP Hải Dương xem xét, xử lý và báo cáo kết quả giải quyết về Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Theo Quy định tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu Quốc hội tỉnh công tác tại địa phương tiếp công dân định kỳ 1 lần/tháng; đại biểu Quốc hội tỉnh công tác ngoài tỉnh tiếp công dân ít nhất 3 tháng/lần tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện. Các đại biểu Quốc hội tỉnh có thể tiếp công dân riêng hoặc tiếp cùng đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện. Đại biểu Quốc hội là Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tiếp công dân theo lịch của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc theo sự phân công của Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249261
Tổng lượt truy cập: 33822952