Logo
 

Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương lần đầu xây dựng tờ trình về thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát

Tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII, Thường trực HĐND tỉnh lần đầu tiên có tờ trình về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

img_1379.jpg

Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong một cuộc giám sát tại huyện Nam Sách

Theo tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh được triển khai liên tục trên các lĩnh vực.

UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan chuyên môn đã chỉ đạo thực hiện một số kết luận, kiến nghị sau giám sát và từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên qua theo dõi, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy vẫn còn một số kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh chưa được triển khai giải quyết kịp thời.

Thường trực HĐND tỉnh đã nêu rõ những kết luận, kiến nghị sau giám sát theo 7 nhóm nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và 6 nhóm nội dung lĩnh vực văn hoá - xã hội. (Xem chi tiết tại phụ lục.)

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đôn đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249568
Tổng lượt truy cập: 34820963