Logo
 

Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII

Kính thưa đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

Thưa các vị đại biểu HĐND, các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Qua xem xét và thảo luận về các báo cáo, tờ trình, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 23 nghị quyết nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; là căn cứ pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành chủ động thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Đồng thời, là cơ sở để HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và cử tri giám sát đối với hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự đồng tình, nhất trí cao với các nội dung của kỳ họp, gợi mở và thống nhất một số vấn đề định hướng lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong thời gian tới, đồng thời giao một số nhiệm vụ quan trọng để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, có 52 ý kiến tham gia tại tổ, 13 ý kiến phát biểu thảo luận, chất vấn và tranh luận tại hội trường. Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc một số sở đã tập trung giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu chất vấn, nghiêm túc tiếp thu và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp HĐND lần này tổ chức ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội và đề ra nhiều giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; những định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Qua thảo luận, HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm như các báo cáo đã nêu. Trong đó: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,23%, đứng thứ 15 toàn quốc và thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng. Tổng thu ngân sách ước đạt 10.434 tỷ đồng, bằng 59,1% dự toán năm. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 223 triệu USD, thành lập mới 961 doanh nghiệp. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại được quan tâm chỉ đạo. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực nghiêm theo quy định. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng đầu năm đã tích cực chỉ đạo giải quyết một số vấn đề hạn chế tồn tại qua nhiều năm về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại một số khu đô thị, khu dân cư và một số vấn đề khác; đã chỉ đạo nghiên cứu xây dựng để trình Kỳ họp lần này một số chính sách an sinh xã hội, chính sách về thu hút đầu tư trên các lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...

Đồng thời, Kỳ họp cũng làm rõ và chỉ ra còn nhiều hạn chế đã tồn tại nhiều năm chưa được giải quyết, tiếp tục phát sinh một số hạn chế, yếu kém mới tác động trực tiếp tới phát triển kinh tế và thu ngân sách của năm 2023 và những năm tiếp theo, đó là:

(1) Sử dụng không hiệu quả các nguồn lực xã hội dẫn đến tăng trưởng kinh tế không tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; thu ngân sách không đáp ứng kế hoạch đầu tư công và nhu cầu phát triển của tỉnh; chi ngân sách đạt thấp.

(2) Triển khai thực hiện các dự án đầu tư gặp vướng mắc trong nhiều khâu, nhiều bước, từ quy hoạch đến phân bổ chỉ tiêu đất, chấp thuận đầu tư, giải phóng mặt bằng, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... làm chậm quá trình triển khai, mất cơ hội đầu tư; nhiều doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường, ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Nợ đọng xây dựng cơ bản ở cấp xã lớn; việc giải ngân chậm làm giảm hiệu quả đầu tư công và đầu tư phát triển toàn xã hội. Việc khắc phục và tháo gỡ khó khăn cho các dự án thành phần trong Đề án phát triển Chính quyền điện tử và đô thị thông minh chậm dẫn đến các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh chững lại.

(3) Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, tình trạng lao động dịch chuyển sang tỉnh, thành phố khác; tình trạng mất việc, thiếu việc làm, giảm thu nhập, rút bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng gia tăng. Nhiều người lao động có thu nhập thấp không được tiếp cận nhà ở xã hội. Việc đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất còn chưa hiệu quả.

(4) Cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế, giáo dục vừa thiếu, vừa xuống cấp trầm trọng ở một số cơ sở. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế chưa đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân.

Những vấn đề trên có nhiều nguyên nhân, bên cạnh các nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của tình trạng hậu Covid-19, suy thoái kinh tế thế giới, thị trường bất động sản trầm lắng... thì qua thảo luận, các đại biểu thống nhất xác định nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ chủ quan là chính, trong đó có yếu tố con người, từ tinh thần, thái độ thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức và có cả lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Năm 2023 là năm bản lề trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Dự báo cho thấy trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục có những thuận lợi trong nội tại và cũng còn nhiều khó khăn, thách thức khó đoán định. Vì vậy, cần tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để chúng ta phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2023.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp, đặc biệt là nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, đề nghị thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, khẩn trương thực hiện đề án đầu tư xây dựng trụ sở công an xã nhằm đáp ứng cơ sở vật chất cho lực lượng công an cơ sở.


Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND tỉnh chủ động rà soát, phân tích, đánh giá đối với các đề án, chính sách, quy định, quyết định đã ban hành như: (1) các chính sách liên quan đến việc đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng; (2) về tỷ lệ điều tiết ngân sách 3 cấp; (3) về đạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh; (4) về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; (5) về xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; (6) các quy định, quyết định có nhiều doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân kiến nghị... để từ đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhằm phát huy hiệu quả của các chính sách, đề án phù hợp; chỉ ra những bất cập, hạn chế để đề nghị điều chỉnh, bãi bỏ hoặc chủ động điều chỉnh, bãi bỏ hoặc ban hành chính sách, đề án mới theo thẩm quyền.

Hai là, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tiếp thu hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng. Sau khi được phê duyệt cần sớm tổ chức công bố và triển khai quy hoạch gắn với các hình thức xúc tiến đầu tư phù hợp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Ba là, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Trong đó:

- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 9% đã được HĐND tỉnh thông qua. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định pháp luật; phấn đấu tăng thu nội địa từ 10% trở lên so với dự toán; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, các quỹ tài chính, tín dụng trên địa bàn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

- Chỉ đạo đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án lớn, nhà đầu tư tiềm năng, có khả năng dẫn dắt thị trường. Trong đó, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, cần tập trung nghiên cứu, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội. Quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Đồng thời, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, triển khai các dự án tạo nguồn, tạo thuận lợi phát triển thị trường bất động sản để tạo ra động lực phát triển mới, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách của năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Xứ Đông. Quan tâm giải quyết các khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các cơ sở y tế, trường học. Bảo đảm bố trí đủ vật tư y tế, thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kết nối cung cầu lao động, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi xử lý rác thải tập trung.

- Khẩn trương rà soát khắc phục và triển khai ngay các dự án trong Đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030.

- Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các giải pháp duy trì ổn định tình hình tại các điểm phức tạp đã được giải quyết, không để phát sinh các điểm phức tạp mới. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh và của Quân khu trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, trong đó cần quan tâm tới mô hình cổng trường an toàn; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân, ý kiến của các đại biểu tại Kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu giải quyết, trả lời theo quy định. Trong đó cần chú ý giải quyết ngay việc đề nghị miễn phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân hiến đất để thực hiện các công trình công cộng; khẩn trương kiểm tra, đánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh để có giải pháp khắc phục ngay tình trạng tồn đọng hồ sơ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Bốn là, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “con người là gốc của mọi công việc”. Do đó, đề nghị UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính ở các cấp chính quyền; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cấp, các ngành với quyết tâm chính trị cao nhất. Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ theo thẩm quyền; yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cần chủ động, tăng cường giải quyết công việc nhằm giải quyết dứt điểm nhiệm vụ hằng ngày và công việc phát sinh, đồng thời khẩn trương khắc phục những hạn chế tồn tại đã kéo dài.

Năm là, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời thông báo kết quả kỳ họp, kịp thời nắm bắt và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Chuẩn bị tốt để triển khai việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bầu trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

Kính thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã cùng toàn thể các vị đại biểu đã dự và quan tâm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng cho kỳ họp.

Cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân đã luôn quan tâm theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trước và trong kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên đã kịp thời đưa tin, tuyên truyền về kỳ họp đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh;

Cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp phục vụ tốt cho kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII.

Chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh hạnh phúc, sức khỏe.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249856
Tổng lượt truy cập: 35320774