Logo
 

HĐND tỉnh Hải Dương sẽ bàn việc tăng 3,6 lần mức chi cho các tổ hoà giải ở cơ sở

Sáng 1/3, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII sẽ xem xét tăng mức chi hỗ trợ hoạt động tổ hoà giải ở cơ sở, dự kiến tăng 1,5 tỷ đồng/năm cho 1.149 tổ.

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh xem xét tăng mức chi hỗ trợ hoạt động tổ hoà giải ở cơ sở (ảnh minh hoạ)

HĐND tỉnh Hải Dương sẽ xem xét tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề xuất áp dụng bằng mức tối đa quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC với một số nội dung. Đó là chi xây dựng và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt ở cấp xã và 2 mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (thù lao cho hòa giải viên, hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải),

Theo đó, mức chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải tăng từ 500.000 đồng mỗi tổ/năm lên 1,8 triệu đồngmỗi tổ/năm, tăng 3,6 lần. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.149 tổ hòa giải. Thực hiện mức chi mới, tổng kinh phí phục vụ hoạt động của các tổ hòa giải là hơn 2 tỷ đồng/năm, tăng gần 1,5 tỷ đồng/năm so với hiện nay.

UBND tỉnh Hải Dương đánh giá mức chi này phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, giúp động viên, khuyến khích đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249262
Tổng lượt truy cập: 33822953