Logo
 

Hải Dương xem xét Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo tờ trình của UBND tỉnh về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại.

Đồng chí Lê Hồng Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương đọc tờ trình về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 12.7, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII xem xét tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo tờ trình, Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Trong đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc và đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến năm 2050, Hải Dương phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.

Mục tiêu cụ thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021- 2030 đạt khoảng 9,5%/năm. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 2,55 triệu người. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm dần lao động nông nghiệp. 100% dân số được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. 100% chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý bằng công nghệ tiên tiến. 100% nước thải từ các khu, cụm công nghiệp, các bệnh viện được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường. Phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt trên 55%, hạ tầng phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Hải Dương tập trung phát triển 5 trụ cột chính là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, hiện đại, thông minh; nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

3 nền tảng hỗ trợ là văn hóa và con người xứ Đông, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch; kinh tế số, khoa học công nghệ, hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

4 trục phát triển không gian gồm Bắc - Nam; Đông - Tây trung tâm tỉnh; trục phát triển theo hướng Đông Tây đi qua khu vực phía Bắc của tỉnh và trục phát triển kinh tế dọc các tuyến sông.

Tại tờ trình này, UBND tỉnh Hải Dương cũng nêu rõ các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực và phương hướng cụ thể phát triển các ngành quan trọng, tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

Về phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030, diện tích tự nhiên của tỉnh Hải Dương là hơn 166.800 ha, trong đó đất nông nghiệp khoảng 87.000 ha, đất phi nông nghiệp gần 80.000 ha, đất chưa sử dụng khoảng 12 ha. UBND tỉnh đề nghị thu hồi khoảng 20.300 ha (chủ yếu là đất nông nghiệp), chuyển mục đích sử dụng khoảng 18.300 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đưa khoảng 87 ha đất chưa sử dụng vào cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tờ trình cũng đưa ra phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện. Theo đó, vùng trung tâm (vùng 1) gồm toàn bộ không gian phát triển của TP Hải Dương và các huyện Nam Sách, Gia Lộc. Đây là vùng đô thị dịch vụ tổng hợp trung tâm với TP Hải Dương là đô thị tổng hợp đa ngành, trung tâm chính trị hành chính của tỉnh, trung tâm kinh tế đa ngành.

Vùng phía Tây (vùng 2) gồm toàn bộ không gian phát triển của các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện là phân vùng phát triển công nghiệp tập trung với quy mô lớn của tỉnh Hải Dương.

Vùng phía Đông Nam (vùng 3) gồm toàn bộ các huyện: Thanh Hà, Ninh Giang, Tứ Kỳ là vùng phát triển nông nghiệp đặc sản gắn với sản xuất hàng hoá, phát triển các trung tâm công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ theo hướng tiên tiến.

Vùng phía Bắc (vùng 4) gồm toàn bộ TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành. Đây là vùng phát triển tổng hợp đa ngành với các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc của tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh, xây dựng đô thị theo theo đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, đáng sống. Tại vùng này, phát triển công nghiệp - xây dựng là mũi nhọn; thương mại, dịch vụ, du lịch là quan trọng; nông, lâm, thủy sản là nền tảng, hỗ trợ phát triển bền vững. Phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá tâm linh, liên kết du lịch gắn với hành lang du lịch Nội Bài - Bắc Ninh - Hải Dương - Quảng Ninh.

Xem tờ trình và báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 248814
Tổng lượt truy cập: 32328133