Logo
 

Hải Dương dự kiến có 41 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025

Phát biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương sáng 13.7, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Mạnh Hùng cho biết Hải Dương dự kiến có 41 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đề nghị các huyện cần khẩn trương xây dựng phương án dự kiến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong 2 giai đoạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương thảo luận về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đồng chí Phạm Mạnh Hùng cho biết giai đoạn 2019-2021, Hải Dương đã thực hiện sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã.

Tuy nhiên, theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30.1.2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn còn một số xã, phường, thị trấn thuộc diện thực hiện phải sắp xếp do chưa bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số theo quy định.

Qua kết quả rà soát ban đầu, giai đoạn 2023-2025, Hải Dương dự kiến có 41 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp và không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến có 70 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sớm ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đây là một nhiệm vụ khó, tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự ủng hộ, đồng tình cao, sự thống nhất của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh", đồng chí Phạm Mạnh Hùng đánh giá.

Để tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đề nghị các huyện cần khẩn trương xây dựng phương án dự kiến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong 2 giai đoạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh để kịp thời đưa vào Quy hoạch tỉnh trình Chính phủ xem xét phê duyệt. Sau khi Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Sở Nội vụ Hải Dương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện, trong đó sẽ có lộ trình cụ thể về thời gian, nội dung các bước thực hiện và một số quy định cụ thể để các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249261
Tổng lượt truy cập: 33822952