Logo
 

Hải Dương điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 (lần 3)

HĐND tỉnh Hải Dương đã có Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2024 lần 3 nguồn ngân sách tỉnh.

dsc_5094.jpg

Hải Dương phân bổ gần 2.920 tỷ đồng thực hiện 15 dự án, gồm 14 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, 1 dự án hoàn thành sau năm 2025 (ảnh minh họa)

Về kế hoạch vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025, tăng 7,557 tỷ đồng kế hoạch vốn để cấp bổ sung vốn điều lệ cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Phân bổ gần 2.920 tỷ đồng đồng cho 15 dự án khởi công, gồm gần 2.860 tỷ đồng với 14 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025; 60 tỷ đồng đối với 1 dự án hoàn thành giai đoạn sau năm 2025. Điều chỉnh giảm vốn của 1 dự án và bổ sung danh mục 3 dự án khởi công mới dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, tổng vốn dự kiến phân bổ 932,019 tỷ đồng.

Về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2024 (lần 3), tổng các nguồn vốn phân bổ gần 996 tỷ đồng, gồm nguồn tăng thu, doanh nghiệp hoàn trả ngân sách tỉnh năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 bổ sung cho chi đầu tư phát triển 808,4 tỷ đồng; vốn kế hoạch năm 2024 chưa phân bổ chi tiết hơn 187,3 tỷ đồng.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249263
Tổng lượt truy cập: 33822954