Logo
 

Chí Linh dẫn đầu trong 7 địa phương của Hải Dương được thưởng vượt thu ngân sách

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Hải Dương có 7 địa phương được thưởng vượt thu ngân sách, trong đó Chí Linh có số thưởng cao nhất.

dji_0028-r2.jpg

Trong 7 địa phương được thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2023, Chí Linh có số thưởng cao nhất với 6,68 tỷ đồng

HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết về việc thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, trong 7 địa phương trong tỉnh được thưởng, Chí Linh có số thưởng cao nhất với 6,68 tỷ đồng. Xếp thứ 2 là TP Hải Dương với số thưởng 2,562 tỷ đồng. Xếp thứ 3 là Nam Sách, số thưởng 1,807 tỷ đồng. Ninh Giang xếp thứ 4 với 1,645 tỷ đồng. Kim Thành xếp thứ 5 với số thưởng 1,56 tỷ đồng. Xếp thứ 6 là Cẩm Giàng, số thưởng 1,173 tỷ đồng. Xếp thứ 7 là Bình Giang, số thưởng 693 tỷ đồng.

Tổng kinh phí thưởng 16,12 tỷ đồng, từ nguồn tăng thu thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 248807
Tổng lượt truy cập: 32328126