Logo
 

Làm rõ hơn nguồn vốn phân bổ cho các dự án đủ thủ tục đầu tư

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Dương) đề nghị Chính phủ giải trình về 33.156 tỷ đồng đang được kiến nghị phân bổ cho các dự án đủ thủ tục đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu thảo luận tại tổ sáng 16/1. Ảnh: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Thảo luận ở tổ tại Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV sáng 16/1 về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Dương) đồng tình nhiều nội dung trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

"Tôi cho rằng việc Quốc hội xem xét bổ sung nguồn vốn vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại kỳ họp bất thường này là cần thiết, đúng thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời thể hiện tinh thần luôn đồng hành cùng Chính phủ. Một số dự án chưa được bổ sung vào Kế hoạch tại Kỳ họp thứ 6 do chưa đủ điều kiện thì nay đã được bổ sung vào tờ trình khi đáp ứng đầy đủ thủ tục", đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nói.

Tuy nhiên, trong số 33.156 tỷ đồng được Chính phủ kiến nghị phân bổ cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị Chính phủ giải trình làm rõ hơn về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Đặc biệt, cần thuyết minh cụ thể, giải trình tính cấp thiết và đánh giá tác động của một số dự án còn thiếu tính chắc chắn đã được Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề cập trong báo cáo thẩm tra.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, thời gian còn lại của kế hoạch cũng không nhiều trong khi một số dự án đưa vào danh mục lại chưa rõ ràng, cụ thể.

"Như thế hiệu quả của chính sách sau khi Quốc hội thông qua thế nào? Hiện nhiều dự án tại Kỳ họp thứ 6 đã thông qua rồi còn chưa triển khai, chưa hấp thụ được, bây giờ chúng ta lại tiếp tục thông qua, bổ sung thêm vào những dự án thiếu tính khả thi. Tôi đề nghị Chính phủ cần rà soát lại", đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị.

Ngoài ra, đối với số vốn 30.568 tỷ đồng dự kiến bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị không đưa vào nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vì chưa đủ cơ sở pháp lý để đáp ứng một cách trực tiếp cơ chế đặc thù.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249262
Tổng lượt truy cập: 33822953