Logo
 

Tất cả HĐND cấp xã ở Nam Sách đã thông qua nghị quyết thực hiện sắp xếp các xã, thị trấn

Sau khi hoàn thành lấy ý kiến cử tri, đến sáng 12/3, HĐND 8 xã, thị trấn ở Nam Sách thuộc diện sắp xếp đã họp chuyên đề, thông qua nghị quyết thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

4e7c09f9-6e9f-43ac-ba42-092895a4c8aa.jpeg

Các đại biểu HĐND xã Nam Trung, Nam Sách (Hải Dương) biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sáp nhập xã Nam Trung và xã Nam Chính thành xã Trần Phú. Ảnh: MINH HẠNH

Các đại biểu HĐND 8 xã đã thông qua nghị quyết về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã với tỷ lệ nhất trí cao.

Nam Sách là địa phương hoàn thành sớm nội dung trên. Theo kế hoạch của tỉnh Hải Dương, các địa phương hoàn thành trình HĐND cấp xã thông qua việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính trước 31/3. Dự kiến ngày 25/3, HĐND huyện Nam Sách tổ chức họp để xem xét tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025.

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Sách giai đoạn 2023 - 2025, xã Thanh Quang sáp nhập với xã Quốc Tuấn thành xã Quốc Tuấn; xã Nam Trung sáp nhập với xã Nam Chính thành xã Trần Phú; xã Phú Điền sáp nhập với xã An Lâm thành xã An Phú; xã Nam Hồng sáp nhập vào thị trấn Nam Sách.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249859
Tổng lượt truy cập: 35320777