Logo
 

Nam Sách hỗ trợ gần 5,1 tỷ đồng cho các xã, thị trấn thực hiện phân loại rác tại nguồn

Năm nay, huyện Nam Sách (Hải Dương) sẽ hỗ trợ gần 5,1 tỷ đồng cho cấp xã thực hiện phân loại rác tại nguồn.

99d82e94-8f57-432e-96ab-32ddc4859612.jpeg

Sáng 25/3, HĐND huyện Nam Sách (Hải Dương) tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề)

Sáng 25/3, Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Nam Sách khoá XX (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024.

Huyện Nam Sách sẽ hỗ trợ hơn 4,2 tỷ đồng cho kinh phí vận chuyển và xử lý rác vô cơ (vận chuyển, đốt rác sau phân loại); hơn 456 triệu đồng kinh phí mua chế phẩm thực hiện ủ rác hữu cơ sau phân loại và 374 triệu đồng hỗ trợ công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện.

Thời gian hỗ trợ trong năm 2024 từ ngân sách huyện và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

5fd8af30-d1c5-4a1c-94ee-2c798014e08b.jpeg

Các đại biểu HĐND huyện Nam Sách nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024

Theo UBND huyện Nam Sách, kinh phí vận chuyển và xử lý rác vô cơ sau phân loại trong toàn huyện là trên 6 tỷ đồng/năm. Điều kiện ngân sách của các xã, thị trấn còn khó khăn và phí thu từ các hộ dân chưa thể đáp ứng đủ để chi trả. Vì vậy, từ giữa năm 2022 đến nay, thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn toàn huyện, ngân sách huyện phải hỗ trợ phần lớn kinh phí cho các xã, thị trấn.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249865
Tổng lượt truy cập: 35320783