Logo
 

HĐND 2 cấp huyện Kim Thành nâng cao chất lượng giám sát giải quyết ý kiến cử tri

Sáng 26/4, HĐND huyện Kim Thành (Hải Dương) tổ chức hội nghị HĐND 2 cấp huyện - xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

kimthanh(1).jpg

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thường trực HĐND 2 cấp huyện và xã đã phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức 349 đợt tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp thường lệ tại các đơn vị ứng cử. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND trao đổi, giải thích ngay tại hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 10/4/2024. Thường trực HĐND 2 cấp đã tiếp 1.575 lượt công dân đến kiến nghị, đề xuất, trong đó cấp huyện tiếp 371 lượt, cấp xã tiếp 1.204 lượt, qua đó tiếp nhận 13 đơn phản ánh kiến nghị. Tất cả số đơn kiến nghị này đều được Thường trực HĐND huyện chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Đến nay đã giải quyết được 10 đơn, 3 đơn đang xem xét giải quyết. Thường trực HĐND 2 cấp cũng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện giám sát việc xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thông qua việc xem xét 120 báo cáo của UBND về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Hoạt động giám sát đã góp phần bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả.

Thời gian tới, HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND 2 cấp của huyện sẽ tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Đó là tiếp tục nghiên cứu quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến công tác giám sát. Thường xuyên rà soát các ý kiến, kiến nghị của của tri, đơn thư của nhân dân được gửi đến HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay mà chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa xong để đưa ra chất vấn, giải trình tại kỳ họp hoặc phiên họp HĐND. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đại biểu HĐND…

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249561
Tổng lượt truy cập: 34820956