Logo
 

Thẩm tra Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hải Dương

Sáng 12/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hải Dương.

img_3212(1).jpg

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Nội vụ giải trình, làm rõ, bổ sung một số nội dung liên quan đến quy hoạch đô thị các thị trấn; phương án cụ thể giải quyết cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và trụ sở dôi dư, tài sản sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính. Đề án cũng cần bổ sung tình hình giải quyết các vấn đề khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn trước; điều chỉnh cách diễn đạt một số nội dung để bảo đảm thống nhất…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Pháp chế và Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể giải quyết một số vấn đề khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã như nợ xây dựng cơ bản, xử lý trụ sở dôi dư, tài sản công; hướng dẫn, tạo thuận người cho người dân chuyển đổi giấy tờ; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước ở các đơn vị thành lập mới. Khi sáp nhập các xã, phường, thị trấn cũng cần lựa chọn phương án, kế hoạch sắp xếp các đơn vị, tổ chức ở địa phương phù hợp với thực tiễn, phát huy tối đa hiệu quả.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức cuối tháng 4 để thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hải Dương; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ thẩm định.

img_3195(1).jpg

Đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại buổi thẩm tra

Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 235 đơn vị hành chính cấp xã. Hải Dương sẽ sắp xếp 57 đơn vị hành chính cấp xã còn 29 đơn vị (28 đơn vị hình thành sau sắp xếp và 1 đơn vị điều chỉnh địa giới hành chính). Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 207 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 28 đơn vị), gồm 151 xã, 46 phường và 10 thị trấn.

Đến nay, 57/57 HĐND cấp xã đã họp ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp với 100% số đại biểu có mặt đồng ý. 10/10 huyện, thị xã, thành phố có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp cũng đã họp ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp với 100% số đại biểu có mặt đồng ý.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 248806
Tổng lượt truy cập: 32328125