Logo
 

Sớm phê duyệt đề án sắp xếp lại bộ máy Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương

Cơ cấu tổ chức bất cập, thiếu bác sỹ, Bệnh viện Y học cổ truyền đề nghị sớm được phê duyệt đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong bệnh viện.

1c326105-768b-408e-8cf9-c5fae57ddacd.jpeg

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương chiều 5/6

Chiều 5/6, tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về nhân lực ngành y tế, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương giám sát tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương.

Tại buổi giám sát, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương Nguyễn Thế Anh cho biết cơ cấu tổ chức của bệnh viện hiện còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế bệnh viện hiện nay. Một số khoa, phòng hoạt động không hiệu quả. Bệnh viện Y học cổ truyền đã xây dựng đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện tại, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương có 17 khoa, phòng với tổng số 205 cán bộ, viên chức. Bệnh viện chưa bổ nhiệm đủ lãnh đạo Ban Giám đốc. Một số khoa chưa bổ nhiệm được lãnh đạo do chưa có bác sĩ chuyên ngành phù hợp như khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm, khoa khám bệnh đa khoa. Nhân lực còn thiếu bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu, bác sĩ đa khoa, chuyên khoa lẻ. Bệnh viện Y học cổ truyền cũng thiếu nhân lực chất lượng cao, chưa có cơ chế để tuyển được bác sĩ đa khoa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xét nghiệm.

Bệnh viện Y học cổ truyền đề nghị Sở Nội vụ, Sở Y tế quan tâm phối hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong Bệnh viện Y học cổ truyền. Từ đó, bệnh viện có căn cứ để tuyển dụng đủ số y, bác sĩ còn thiếu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. Đồng thời, tiết kiệm kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất và thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 252479
Tổng lượt truy cập: 41344915