Logo
 

Rà soát, bổ sung căn cứ phân loại đối tượng tặng quà Tết hằng năm

Chiều 23/11, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính để thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII.

img_3374.jpeg

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Hải Hà báo cáo tại buổi làm việc với Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh

Tại phiên họp, Sở Tài chính đã báo cáo các nội dung tờ trình về việc: Ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi và người khuyết tật nhẹ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; ban hành nghị quyết quy định chế độ tặng quà Tết Nguyên đán hằng năm cho các đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh.

hdnd23112023(1).jpg

Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Tài chính

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, lãnh đạo Ban Văn hoá – Xã hội kết luận, ban cơ bản thống nhất với nội dung 3 tờ trình và dự thảo nghị quyết của Sở Tài chính. Đề nghị sở rà soát các đối tượng, chức danh tương đương, bổ sung các căn cứ trong việc phân loại các đối tượng tặng quà Tết hằng năm. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình chính thức, dự thảo nghị quyết để Ban Văn hoá – Xã hội căn cứ xây dựng báo cáo thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét.

Theo nội dung tờ trình của Sở Tài chính, người từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi thường trú trên địa bàn tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 70% mức đóng bảo hiểm y tế đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ).

Theo Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy định chính sách hỗ trợ một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, đối tượng được hưởng hỗ trợ một lần là đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp trợ giúp xã hội và các đối tượng người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và không được hưởng chế độ hưu trí. Mức hỗ trợ một lần là 5 triệu đồng/người.

Đối tượng được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế là đảng viên đã được tặng huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh chưa được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp trợ giúp xã hội và chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là 100% sau khi thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng này hết hạn.

Về dự thảo nghị quyết quy định chế độ tặng quà Tết Nguyên đán hằng năm cho các đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, đảng viên được tặng huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đề nghị áp dụng với 5 đối tượng nghỉ hưu giữ chức danh, chức vụ tại tỉnh và 3 đối tượng nghỉ hưu giữ chức danh, chức vụ ngoài tỉnh nhưng thường trú, sinh hoạt đảng trên địa bàn tỉnh và 5 nhóm đối tượng khác. Đồng thời có 10 nhóm đối tượng được tặng Huy hiệu đảng. Sở Tài chính cũng đề xuất nguyên tắc, mức chi cụ thể đối với từng nhóm đối tượng này.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249261
Tổng lượt truy cập: 33822952