Logo
 

Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo chủ yếu phát sinh từ những năm trước

Năm 2023, số lượt tiếp công dân, số đơn thư gửi đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh Hải Dương đều tăng. Tuy nhiên, nhiều đơn trùng lắp và không đúng thẩm quyền.

img_9936-1-.jpg

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với Thanh tra tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng năm 2023

Sáng 29/11, chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2023.

Theo dự thảo báo cáo, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Hải Dương quan tâm thực hiện. Trong năm 2023, có 7.002 đơn thư công dân gửi đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh, tăng 1.114 đơn so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 22,8%). Tuy nhiên, trong đó có tới 2.681 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn trùng lắp. Số đơn kiến nghị, phản ánh chiếm phần lớn (5.439 đơn). 100% số đơn đã được phân loại, xử lý.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 6.920 lượt công dân, tăng 8,72% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 80 đoàn đông người.

Tại các buổi tiếp dân của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, các nội dung công dân phản ánh được giao thời gian cụ thể giải quyết từng việc. Kết quả tiếp công dân được thông tin trên Báo Hải Dương.

img_9939(1).jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương cho biết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện

Qua rà soát, các vụ việc, nội dung công dân phản ánh và gửi đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu phát sinh từ những năm trước đã được giải quyết nhưng công dân chưa nhất trí. Một số vụ việc mới phát sinh nhưng không có vụ việc nào phức tạp. Năm qua, các vụ việc nổi cộm trên địa bàn tỉnh Hải Dương cơ bản được giải quyết.

Tuy nhiên, lãnh đạo một số địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở chưa quan tâm đúng mức tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thậm chí ỷ lại vào việc giải quyết của cấp trên. Một số cán bộ trực tiếp làm công tác này chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực và ý thức trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi lam việc, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Học Anh đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại với công dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở để giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249517
Tổng lượt truy cập: 34571382