Logo
 

Ninh Giang, Chí Linh đề nghị giảm hệ số điều chỉnh giá đất

Sáng 28/11, trong báo cáo của Sở Tài chính làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Ninh Giang, Chí Linh đề nghị giảm hệ số điều chỉnh giá đất.

z4922636739743_f3e5005e1cb9a6d0e56aaac95093ff29.jpg

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá việc thực hiện dự toán ngân sách bảo đảm hiệu quả

Trong báo cáo về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024 của Sở Tài chính, phương án điều chỉnh giá đất được xây dựng trên cơ sở đề xuất của các địa phương, cơ bản giữ nguyên hệ số như năm 2023. Một số khu vực, tuyến đường được điều chỉnh giảm hệ số đối với đất ở để bảo đảm phù hợp thị trường.

Đối với đất ở đô thị, 10/12 địa phương đề nghị giữ nguyên hệ số, 2 địa phương còn lại: Ninh Giang đề nghị giảm hệ số của 6 tuyến đường, phố, mức giảm bình quân 16%; Chí Linh đề nghị giảm 3 tuyến phố, mức giảm trung bình 12%.

z4923475346127_a16d21754f7c9e8ff18434a76dbc25b5.jpg

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Hải Hà làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh sáng 28/11

Đối với đất ở nông thôn, về đất nông thôn ven đường giao thông chính, cơ bản các địa phương đề nghị giữ nguyên hệ số, riêng huyện Ninh Giang đề nghị điều chỉnh giảm 9 tuyến đường, mức giảm bình quân 16%. Về đất ở nông thôn (khu vực còn lại), 10/12 địa phương đề nghị giữ nguyên hệ số, 2 địa phương còn lại đề nghị điều chỉnh giảm hệ số là Kinh Môn và Tứ Kỳ, mức giảm bình quân 13%.

Đất sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ giữ nguyên hệ số như năm 2023.

Nguyên nhân các địa phương đề nghị điều chỉnh giảm hệ số do thời gian qua, công tác đấu giá đất không đạt chỉ tiêu, nhiều vị trí đấu giá không có khách hàng tham gia hoặc tham gia rất ít. Do vậy nhiều địa phương đề nghị điều chỉnh giảm hệ số để bảo đảm phù hợp thực tế, tạo thuận lợi cho công tác đấu giá đất 2024.

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo này.

z4922636693855_c19f8a5cd5c377b5edf03e59ae609d73.jpg

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Nhật làm rõ nội dung liên quan đến danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin và truyền thông

Cũng tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249261
Tổng lượt truy cập: 33822952