Logo
 

Ngành y tế Hải Dương cần có biện pháp hiệu quả giải quyết bài toán thiếu nhân lực

Phát biểu tại buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Sở Y tế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Khắc Toản yêu cầu ngành y tế cần có biện pháp hiệu quả giải quyết bài toán thiếu nhân lực.

img_7664.jpg

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Khắc Toản phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 12/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với Sở Y tế thực hiện giám sát về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2023.

Theo đánh giá của Ban Pháp chế, giai đoạn 2021-2023, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng biên chế, bảo đảm hiệu quả, hợp lý. Đã phân loại theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí bảo đảm cơ cấu theo hướng vị trí chuyên môn nghiệp vụ chiếm tỷ lệ cao. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế phát huy trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành đã sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, giảm tổng số 27 đơn vị, giảm 77 khoa phòng và tương đương, giảm 27 cán bộ quản lý cấp đơn vị. Đồng thời cũng đã thường xuyên rà soát số lượng người làm việc để kịp thời tuyển dụng. Giai đoạn 2021-2023 đã xét tuyển được 533 viên chức. Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo lộ trình. Thực hiện tốt công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong ngành.

Tuy nhiên, ngành cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trước hết là chưa thu hút được bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các trung tâm y tế. Không tuyển dụng đủ biên chế được giao, gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tình trạng viên chức xin chuyển công tác, nghỉ việc vẫn còn xảy ra. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều. Hoạt động tự chủ của các đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị ngành y tế chủ động rà soát kỹ và tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia gắn vào nhóm cơ cấu tổ chức để có giải pháp cụ thể. Khẩn trương chỉ đạo sắp xếp bộ máy bên trong cho các đơn vị thuộc ngành. Cần phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế. Có biện pháp hiệu quả giải quyết bài toán thiếu nhân lực trong ngành.

Tiếp tục kiến nghị với Trung ương, Bộ Y tế xem xét tháo gỡ khó khăn của ngành. Tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với các trường hợp về công tác tại ngành theo diện thu hút nhân tài, đặc biệt là bác sĩ nội trú, để phát triển nguồn lực chất lượng cao.

Sở Y tế hiện quản lý 28 cơ quan, đơn vị, gồm 3 cơ quan hành chính và 25 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó có 16 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 6 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên… Tính đến cuối năm 2023, toàn ngành có 53 biên chế hành chính và 7.362 biên chế sự nghiệp.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 252481
Tổng lượt truy cập: 41344917