Logo
 

Năm 2024, Hải Dương dự kiến giảm 471 công chức, viên chức

Năm 2024, Sở Nội vụ Hải Dương đề xuất giảm 19 công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và 452 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

ong-huy-phat-bieu(2).jpg

Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính Sở Nội vụ Hoàng Quốc Huy phát biểu làm rõ chỉ tiêu biên chế giao năm 2024

Sở Nội vụ Hải Dương đang tham mưu dự thảo tờ trình Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024.

Theo dự thảo, năm 2024, tổng công chức toàn tỉnh là 1.816 người, giảm 19 công chức so với năm 2023, tỷ lệ giảm 1,04%. Viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập là 31.886 người, giảm 452 người so với năm 2023, tỷ lệ giảm 1,4%. Viên chức trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù 103 người (không tăng, không giảm). Lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ đối với ngành giáo dục là 1.831 người, tăng 437 người; ngành y tế 22 người, tăng 1 người so với năm 2023.

Làm việc với Sở Nội vụ vào sáng 28/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương cơ bản nhất trí với dự thảo tờ trình này.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249263
Tổng lượt truy cập: 33822954