Logo
 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đạt thấp

Chiều 27/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII.

df59b8d68b37c8c55cdf5ba8dd567e90.jpeg

Đồng chí Trịnh Thuý Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, tổng số công trình, dự án trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 1.666 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 6.821 ha. Kết quả thực hiện ước đến hết ngày 31/12/2023 dự kiến được 723 công trình dự án với tổng diện tích hơn 3.607 ha, đạt gần 53% kế hoạch được duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huỷ bỏ 110 dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện; đề nghị chấp thuận thu hồi khoảng 1.047 ha đất để thực hiện 355 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh…

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023 đã được các cấp, ngành quan tâm và tổ chức triển khai sớm ngay từ đầu năm. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã thực hiện theo đúng chỉ tiêu sử dụng đất và theo đúng chỉ tiêu sử dụng đất được cấp trên phân bổ, bảo đảm quỹ đất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đạt thấp cả về số lượng dự án và diện tích. Nguyên nhân do một số địa phương có tâm lý đề xuất danh mục công trình, dự án mang tính chất đón đầu, thừa còn hơn thiếu. Một số công trình, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh bố trí vốn chậm, kéo dài qua nhiều năm chưa được thực hiện...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thuý Nga, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp rà soát lại toàn bộ danh sách, tên các các công trình, dự án và các văn bản pháp lý có liên quan đến các dự án, công trình đề xuất thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 và các dự án, công trình đề nghị gia hạn thời gian thực hiện. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường giao các phòng chuyên môn rà soát, thẩm định kỹ các dự án, công trình do UBND cấp huyện đề xuất lên…

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 248818
Tổng lượt truy cập: 32328137