Logo
 

Hải Dương thu ngân sách nội địa vượt 15% dự toán

Theo số liệu được Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương, thu ngân sách nội địa toàn tỉnh năm 2023 vượt 15% dự toán.

z4923130477891_abf965276fcad6f48a5549d4a2a794d2(1).jpg

Theo số liệu được Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương, thu ngân sách nội địa toàn tỉnh năm 2023 vượt 15% dự toán.

Sáng 28/11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về một số nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2023 ước đạt hơn 20.319 tỷ đồng, vượt 15% dự toán được giao, trong đó thu nội địa 17.450 tỷ đồng, vượt 15% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 2.789 tỷ đồng, vượt 12% dự toán.

14/16 khoản thu hoàn thành và vượt mức dự toán đầu năm. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ước đạt 6.699 tỷ đồng, vượt 49%; thu tiền sử dụng đất 3.737 tỷ đồng, tăng 1%; thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 2.800 tỷ đồng, bằng 100%; thu thuế thu nhập cá nhân 1.080 tỷ đồng, vượt 10%. 2 khoản hụt thu là thuế bảo vệ môi trường, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương.

Trên cơ sở dự kiến nguồn thu, tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 ước đạt hơn 18.712 tỷ đồng, tăng 15% dự toán năm, chủ yếu tăng chi do thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhiệm vụ phát sinh trong năm, kinh phí bổ sung thực hiện cải cách tiền lương cơ sở.

z4922636710668_bdc1467cb0262886cc1137034ec235df(1).jpg

Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Hải Hà làm rõ số liệu về báo cáo thu chi ngân sách

Về ngân sách năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự toán 19.640 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán năm 2023. Trong đó thu nội địa 16.920 tỷ đồng, tăng 12%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.720 tỷ đồng, tăng 7%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích cơ bản nhất trí các báo cáo của Sở Tài chính. Năm 2023, việc thực hiện dự toán trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiệu quả, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao. Đồng chí đề nghị Sở Tài chính cân đối một số khoản mục, lập bảng tổng hợp chung các chính sách có hiệu lực từ năm 2021 đến nay tăng thêm so với những chính sách chung thực hiện từ trước để bóc tách, làm rõ số liệu. Từ đó có nguyên tắc chung về chi ngân sách, bảo đảm nguồn chi cho các nhiệm vụ đột xuất.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tăng cường hơn nữa sự phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chi để phục vụ hiệu quả công tác quyết toán.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249263
Tổng lượt truy cập: 33822954