Logo
 

Hải Dương tập trung đầu tư cho giao thông, y tế, giáo dục

Các dự án đầu tư công trình tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Hải Dương sắp tới tập trung ở các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục…

z5349739641985_5ac7d7a9ccf090b9e275de1e021e2619.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự buổi giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh để thẩm tra một số nội dung liên quan tới đầu tư công do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất

Ngày 15/4, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra một số dự án đầu tư công sử dụng ngân sách cấp tỉnh và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 lần 3 do ngành đề xuất. Những nội dung này sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh dự kiến được tổ chức vào ngày 24/4 tới.

Tại buổi thẩm tra, các thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan tới quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Đồng thời xem xét việc phân bổ vốn đầu tư công cho các dự án phù hợp, nhất là dự án thuộc chương trình hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh.

z5349741398588_3779f796f6058d7e3259f868765a1cb5.jpg

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ một số vấn đề liên quan tới chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Ban Kinh tế-Ngân sách tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đầu tư công nguồn vốn cấp tỉnh quản lý, xem xét sự cần thiết, phù hợp của dự án với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định bên cạnh ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, Hải Dương cũng dành sự quan tâm đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo đảm nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn cần xem xét kỹ lưỡng mục tiêu, quy mô đầu tư dự án. Trong đó cần làm rõ trách nhiệm giải phóng mặt bằng, phương án tháo gỡ vướng mắc với các đơn vị liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Đối với phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích yêu cầu chỉ phân bổ vốn cho các dự án đủ điều kiện.

z5349737390893_9a2634ed46eeadc572ba3eb36b250fe1(1).jpg

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

Tại buổi thẩm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 14 dự án đầu tư công sử dụng ngân sách tỉnh. Trong đó có 6 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, 2 dự án ở lĩnh vực giáo dục, 2 dự án công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, 2 dự án ở lĩnh vực y tế, 1 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, 1 dự án xây dựng trụ sở. Các dự án đã được Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý thẩm định, thống nhất.

Về phương án phân bổ vốn đầu tư công 5 năm 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung tăng 7,557 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương để cấp bổ sung vốn điều lệ cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trong 985,772 tỷ đồng vốn ngân sách năm 2024, dự kiến bố trí 429,557 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện phân bổ, số vốn còn lại sẽ phân bổ sau.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249865
Tổng lượt truy cập: 35320783