Logo
 

Hải Dương phấn đấu thu ngân sách cả năm vượt 8% dự toán

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Tài chính chiều 3.7, dự kiến cả năm 2023, Hải Dương thu ngân sách vượt 8% dự toán.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ trong dự toán ngân sách

Chiều 3.7, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về một số nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích ghi nhận nỗ lực của ngành tài chính trong thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, cũng như hướng dẫn các địa phương trong thu chi ngân sách các cấp. Đồng tình với những giải pháp tăng thu ngân sách, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành thuế tỉnh cùng các đơn vị liên quan để rà soát nguồn thu theo các sắc thuế; sát sao, rà soát tài chính đối với một số doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ nhưng mở rộng quy mô, tránh trường hợp chuyển giá; đẩy nhanh việc tính giá, động viên các chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất đối với các khu đô thị, khu dân cư.

Về chi ngân sách, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Sở Tài chính trên cơ sở dự toán 6 tháng đầu năm 2023 để rà soát, cân đối cho nửa cuối năm, nhất là thẩm tra kỹ lưỡng hơn trong quá trình xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2024.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND ngày 20.3.2023 của HĐND tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023, đồng chí đề nghị Sở Tài chính rà soát, cân đối hệ số điều chỉnh giá đất để phù hợp tình hình thực tế của thị trường bất động sản, trên cơ sở bảo đảm công bằng, khách quan, đúng quy định.


Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Tuệ làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với các tờ trình: ban hành nghị quyết quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; ban hành nghị quyết quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023; ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại các Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 5.10.2016, 04/2018/NQ-HĐND ngày 11.7.2018, 13/2020/NQ-HĐND ngày 24.12.2020, 04/2022/NQ-HĐND ngày 12.7.2022 của HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương hơn 10.434 tỷ đồng, đạt 59% dự toán năm, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nội địa hơn 8.538 tỷ đồng, đạt 56% so với dự toán năm, bằng 94% so với cùng kỳ. Tổng thu sau khi trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, lợi nhuận cổ tức được chia hơn 7.295 đồng, đạt 64% so với dự toán năm, bằng 117% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 1.846 tỷ đồng, đạt 74% dự toán năm, bằng 137% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương nửa đầu năm bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, sử dụng ngân sách chi đầy đủ nguồn chi thường xuyên, các chế độ an sinh xã hội và các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán.

Dự kiến cả năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh hơn 18.999 tỷ đồng, vượt 8% so với dự toán cả năm; tổng chi ngân sách địa phương gần 17.476 tỷ đồng, ước bội chi ngân sách gần 210 tỷ đồng.

Về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023: giảm chi ngân sách 2,75 tỷ đồng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, tăng chi ngân sách 2,75 tỷ đồng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 249263
Tổng lượt truy cập: 33822954