Logo
 

Giám sát chuyên đề công tác quản lý 8 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”.

Đoàn giám sát tập trung vào 8 ngành nghề kinh doanh, gồm: dịch vụ cầm đồ; dịch vụ đòi nợ; dịch vụ karaoke, vũ trường; dịch vụ lưu trú; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ in; công cụ hỗ trợ; kinh doanh khí. Việc giám sát được thực hiện trong toàn tỉnh. Đối tượng giám sát là Công an tỉnh, Công an cấp huyện, xã; UBND cấp huyện và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Công thương; Thông tin và Truyền thông.

Ngoài giám sát qua báo cáo và giám sát, khảo sát trực tiếp, đoàn sẽ thu thập thông tin qua phiếu điều tra xã hội.

Theo kế hoạch giám sát, từ ngày 15.3 - 30.4, đoàn giám sát, khảo sát trực tiếp tại một số địa phương, đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; xây dựng phóng sự, tổ chức phát phiếu điều tra thu thập thông tin theo kế hoạch. Đoàn sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề từ ngày 1.5 và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Cuộc giám sát chuyên đề này nhằm giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ xem xét, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề này, góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 249844
Tổng lượt truy cập: 35070915