Logo
 

Gia Lộc cần kiên quyết xử lý các bãi rác nhỏ ven đường giao thông

Sáng 7.6, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với UBND huyện Gia Lộc về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới huyện Gia Lộc cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải với đa dạng nội dung và hình thức tuyên truyền tới người dân. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai các mô hình phân loại rác thải. Huyện cần có biện pháp huy động các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào quá trình thu gom, vận chuyển rác thải. Rà soát và có biện pháp khắc phục các bãi rác đầy, quá tải. Kiên quyết xử lý các bãi rác nhỏ lẻ ven đường giao thông. Huyện dành nguồn lực nhiều hơn để quan tâm tới những người làm công việc vận chuyển, thu gom rác... 


Đoàn giám sát khảo sát tại Nhà máy xử lý rác thải làng nghề Toàn Cầu ở xã Hoàng Diệu

Trước đó, đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xã Toàn Thắng, Nhà máy xử lý rác thải làng nghề Toàn Cầu ở xã Hoàng Diệu và kiểm tra mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại nguồn tại hộ gia đình ở xã Hoàng Diệu.

Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lộc, hằng ngày, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Gia Lộc khoảng 89,8 tấn. Trong đó rác thải đô thị là 17,6 tấn/ngày, rác thải nông thôn 72,2 tấn/ngày. Toàn huyện có 63 bãi chôn lấp rác thải đang sử dụng với 110 tổ thu gom rác thải, 258 người thu gom rác. Việc thu gom rác thải ở thị trấn, thị tứ và các khu vực trung tâm của các xã được thực hiện hằng ngày. Các khu vực còn lại trung bình từ 2-3 ngày/lần. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt khoảng 98%, tại thị trấn Gia Lộc đạt 100%.

Huyện có 3 địa phương gồm Phạm Trấn, Yết Kiêu, thị trấn Gia Lộc được vận chuyển rác thải sinh hoạt đến nhà máy xử lý của Công ty CP Môi trường APT - Seraphin Hải Dương với tổng lượng rác thải sinh hoạt được xử lý 27,7 tấn/ngày, chiếm 30% tổng lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày trên địa bàn huyện. Tại huyện có Nhà máy xử lý rác thải làng nghề Toàn Cầu đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp của Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh, chưa có doanh nghiệp hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. 


Đoàn giám sát khảo sát thực tế bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xã Toàn Thắng

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lộc phối hợp Hội Nông dân đã triển khai thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt cho các hộ gia đình ở các xã, thị trấn bằng thùng ủ rác làm phân hữu cơ tại nhà. Toàn huyện có 11.883/45.735 hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đạt gần 26%.

Theo kế hoạch, đây là buổi giám sát cuối cùng của Thường trực HĐND tỉnh về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt này. Dự kiến vào tuần tới sẽ có buổi chất vấn và giải trình của HĐND về vấn đề trên với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 249848
Tổng lượt truy cập: 35320766