Logo
 

Đề nghị tăng gần 6,8 tỷ đồng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị tăng gần 6,8 tỷ đồng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và tăng nhiều mức chi cho người có công...


Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương góp ý về nội dung chi và mức chi cho người làm công tác cai nghiện ma túy

Chiều 3.7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và một số đơn vị có liên quan để thẩm tra 4 tờ trình của UBND tỉnh dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp thường lệ giữa năm).

Theo tờ trình về việc quy định mức quà tặng và định mức phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại thôn, khu dân cư, UBND tỉnh Hải Dương dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2024 về quà tặng và kinh phí tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi gần 24,3 tỷ đồng, tăng gần 6,8 tỷ đồng so với năm 2023. Nguồn từ kinh phí chi sự nghiệp bảo đảm xã hội được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành. Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương đề xuất mức chi quà tặng cho người 70 và 75 tuổi là 350.000 đồng/người; người 80 và 85 tuổi là 450.000 đồng/người; 95 tuổi là 750.000 đồng/người; từ 101 - 109 tuổi là 1,5 triệu đồng/người...

Về dự thảo quy định nội dung chi và mức chi cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy, định mức tiền ăn hằng tháng của người cai nghiện ma túy bắt buộc bằng 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất 3 giai đoạn được hỗ trợ 1 lần kinh phí cai nghiện bằng 1,5 lần mức lương cơ sở hiện hành. Viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Hải Dương được hưởng trợ cấp đặc thù 1,8 triệu đồng/người/tháng. Dự thảo quy định người được giao tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã theo phân công của Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng thù lao bằng 0,4 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng. 


Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương giải trình một số nội dung đại biểu băn khoăn về các tờ trình

Về nội dung hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh, tờ trình của UBND tỉnh đề nghị đối tượng áp dụng là người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế có nơi thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1.8.2023 đến hết ngày 31.12.2025 từ ngân sách cấp tỉnh.

Kết luận các nội dung làm việc, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Hường cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết và nhấn mạnh đây là các nội dung quan trọng, chăm lo cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh. Do đó cần chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi trình tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249561
Tổng lượt truy cập: 34820956