Logo
 

Đánh giá tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tới xây dựng quy hoạch tỉnh Hải Dương

Để phục vụ kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hải Dương, sáng 1/11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra một số nội dung về quy hoạch tỉnh, đầu tư dự án, đầu tư công.

giamsat0111_1(1).jpg

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Đây là những nội dung chuyên ngành sẽ trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh diễn ra vào ngày 6/11 tới.

Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ các vấn đề liên quan tới hồ sơ quy hoạch tỉnh; chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án về di tích, giao thông, nhà ở xã hội, trạm bơm, trường học; phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2023…

img_9701.jpeg

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về một số nội dung, tờ trình dự kiến trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Đối với hồ sơ quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng danh mục hồ sơ, hoàn thiện điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh. Đồng thời đánh giá tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có ảnh hưởng tới xây dựng quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần lấy đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị Trung ương và của tỉnh để bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất. Quy hoạch cần cân đối giữa các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển nhằm khai thác, phát huy lợi thế riêng có của tỉnh.

img_9707.jpeg

Đại diện Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung, tờ trình sẽ trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Về nội dung chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, công trình, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình của UBND tỉnh. Trong đó phải đánh giá mục tiêu đầu tư phù hợp, nhất là đối với các dự án thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đối với phương án phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị cần cân đối nguồn vốn hợp lý, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Việc điều chỉnh tăng vốn phải căn cứ trên cơ sở nguồn thu.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249262
Tổng lượt truy cập: 33822953