Logo
 

Cần có quy chế phối hợp trong quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thực tế tại Cẩm Giàng cho thấy cần có quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại một số cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự ở Cẩm Giàng

Sáng 7.4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương giám sát chuyên đề tại huyện Cẩm Giàng về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Đoàn đã tiến hành khảo sát một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, lưu trú, massage trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Cẩm Giàng có 150 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, chủ yếu là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke (45 cơ sở), dịch vụ lưu trú nhà nghỉ (45 cơ sở), kinh doanh gas (48 cơ sở)...

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết công tác quản lý ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn do chưa có quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành

Năm 2021, Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành xử phạt hành chính 2 cơ sở karaoke vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch Covid 19. Năm 2022, Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành xử phạt hành chính 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 28 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 21 cơ sở kinh doanh gas và 16 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà nghỉ. Tổng số tiền xử phạt là 225,8 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là về an ninh trật tự và vi phạm công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo Công an huyện Cẩm Giàng, nhìn chung các cơ sở kinh doanh mở ra hoạt động đều có tác dụng tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhu cầu giải trí ở địa phương. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra và chế độ thông tin báo cáo còn chậm, chưa đầy đủ.

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Học Anh phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Cẩm Giàng

Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, lực lượng có lúc chưa chặt chẽ, chưa có quy chế phối hợp giữa cơ quan Công an với các ngành, cấp trong công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự...

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Học Anh cho rằng việc chưa có quy chế phối hợp giữa cơ quan Công an với các cấp, các ngành là một nguyên nhân dẫn đến một số bất cập trong công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự hiện nay.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 248823
Tổng lượt truy cập: 32328142