Logo
 

Bảo đảm nguồn lực cho công tác phổ biến, tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở ở Hải Dương

Chiều 28/2, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

img_2802(1).jpeg

Đồng chí Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi thẩm tra

Những năm qua, kinh phí chi thường xuyên cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh (cấp qua Sở Tư pháp) trung bình hơn 1 tỷ đồng/năm. Các huyện, thị xã, thành phố dành 50 triệu đồng/năm. Cấp xã dành 2 triệu đồng/năm. Năm 2023, toàn tỉnh có 129/235 đơn vị cấp xã cấp kinh phí hoạt động cho tổ hòa giải theo mức chi quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh (500.000 đồng/tổ hòa giải). Có 69/235 đơn vị cấp xã thực hiện chi thù lao vụ việc cho tổ hòa giải cơ sở với tổng số tiền 705 triệu đồng.

Tuy nhiên, quy định nội dung mức chi trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa bao quát đầy đủ các nội dung chi. Một số nội dung chưa có mức chi cụ thể. Mức chi của một số hoạt động rất thấp, không còn phù hợp với thực tế…

img_2811(2).jpeg

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện đề nghị cần có mức chi phù hợp cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở

Tại buổi thẩm tra, các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết. Đây là cơ sở để bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở được thường xuyên, đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với quy định hiện nay.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; khẩn trương hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249263
Tổng lượt truy cập: 33822954