Logo
 
Thông qua buổi làm việc, Ban Văn hoá - Xã hội hoàn thiện một số nội dung trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII.
30/11/2023 / Admin
Năm 2023, số lượt tiếp công dân, số đơn thư gửi đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh Hải Dương đều tăng. Tuy nhiên, nhiều đơn trùng lắp và không đúng thẩm quyền.
30/11/2023 / Admin
Cần làm rõ các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 là yêu cầu của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích khi dự cuộc làm việc của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 28/11.
29/11/2023 / Admin
Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm.
28/11/2023 / Admin
Sở Nội vụ Hải Dương đề xuất mức hỗ trợ bình quân 48 triệu đồng/người, tăng 84,6% so với mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
28/11/2023 / Admin