Logo
 

Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo còn chậm

Đến hết tháng 3.2023, toàn tỉnh Hải Dương có 906 cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đạt 79,5%.


Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương kết luận buổi làm việc với Sở Nội vụ

Chiều 10.8, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương giám sát tại Sở Nội vụ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2020-2022.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đến hết năm 2022 trong tỉnh đã xác nhận 1.139 trong 1.164 cơ sở tôn giáo hợp pháp, chiếm 97,8%. Đến hết tháng 3.2023, toàn tỉnh có 906 trong 1.139 cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đạt 79,5%. Kết quả này chậm so với kế hoạch đề ra là hoàn thành trong năm 2019. Các huyện có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt cao là Gia Lộc, Nam Sách, Kim Thành. Huyện Bình Giang và thị xã Kinh Môn có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp.


Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết nguyên nhân tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo ở Hải Dương chậm chủ yếu do chưa thống nhất ranh giới

Nguyên nhân do các cơ sở tôn giáo chưa thống nhất được ranh giới, mốc giới sử dụng đất; đơn vị tư vấn đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận tại huyện Bình Giang không tiếp tục thực hiện, giải quyết tồn đọng; một số trường hợp chưa được quy định rõ trong Luật Đất đai và các quy định pháp luật nên không đủ căn cứ giải quyết...

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến và cho biết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chính sách, pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo là một nội dung quan trọng sẽ được Quốc hội bàn khi sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013.

Đây là buổi làm việc cuối cùng trong chương trình giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về nội dung trên. Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát tại các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang và TP Chí Linh.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 252481
Tổng lượt truy cập: 41344917