Logo
 

Thanh Hà giảm 16 đơn vị sự nghiệp giáo dục do sáp nhập

Sau sáp nhập trường, sáp nhập xã, huyện Thanh Hà (Hải Dương) giảm 16 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đề nghị UBND huyện Thanh Hà làm rõ những vướng mắc và đề xuất giải pháp

Chiều 9/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương giám sát tại UBND huyện Thanh Hà về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Hà, tính đến tháng 12/2023, huyện có 66 đơn vị sự nghiệp công lập, chủ yếu thuộc ngành giáo dục và đào tạo (61 đơn vị). Trước đó, vào năm 2015, huyện có 81 đơn vị sự nghiệp, trong đó 77 đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Như vậy, giai đoạn 2018 - 2023, toàn huyện Thanh Hà đã giảm 16 đơn vị sự nghiệp giáo dục. Nguyên nhân do sáp nhập trường và sáp nhập xã theo Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương.

Tại buổi làm việc, một số thành viên đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện Thanh Hà làm rõ hơn và đánh giá kỹ tác động, hiệu quả khi sáp nhập các đơn vị trường học. Các đại biểu băn khoăn việc sáp nhập cơ sở giáo dục khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, về cơ học chỉ giảm đầu mối đơn vị, cơ bản không giảm nhiều số lượng biên chế, người lao động và gây khó trong sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, chưa hiệu quả trong nâng cao chất lượng.

UBND huyện Thanh Hà cũng phản ánh khó khăn do việc thực hiện cơ chế tự chủ cho phép các cơ quan được quyết định việc chi tiêu của mình nhưng phải tuân thủ các định mức được ban hành trong rất nhiều văn bản của Nhà nước. Trong khi đó, giữa bối cảnh giá cả thị trường luôn biến động, nhiều văn bản ban hành về định mức tiêu chuẩn không kịp thời dẫn đến khó thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã ghi nhận những kết quả tích cực của huyện Thanh Hà trong đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời tiếp thu phản ánh, kiến nghị của UBND huyện và các đại biểu tại buổi giám sát.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương