Logo
 
Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
19/4/2024 / Admin
Phản ánh với Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, đại diện một số cơ sở giáo dục đại học tại Nghệ An cho rằng, nhiều trường công lập vẫn phải trả lương theo quy định hiện hành, do đó khó có cơ chế đặc thù để thu hút người tài về công tác.
4/4/2024 / Admin