Logo
 

Kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác bầu cử

Sáng 15/12, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương triển khai tổng kết công tác thi hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý dự thảo kế hoạch, báo cáo tổng kết thi hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cho rằng một số nội dung trong dự thảo kế hoạch còn chung chung, chưa rõ thời gian, hình thức tổng kết. Góp ý vào dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương Trịnh Thúy Nga đề nghị bổ sung đánh giá về việc một số hội nghị tiếp xúc cử tri chưa có nhiều người tham gia. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương Bùi Học Anh cho biết trong công tác bầu cử còn sai sót trong việc hiệp thương dẫn đến xảy ra tình trạng đơn thư tố cáo. Đồng chí Bùi Học Anh đề nghị đề xuất Trung ương có hướng dẫn cụ thể về việc hiệp thương trong bầu cử. Nhiều đại biểu đề nghị Trung ương xem xét kinh phí cho tổ bầu cử cấp xã hoặc có chế độ đặc thù của tỉnh với nội dung này.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu vào dự thảo báo cáo, kế hoạch tổng kết thi hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và đánh giá một số nội dung cần sửa, bổ sung và làm rõ.

Về dự thảo kế hoạch tổng kết, đồng chí Nguyễn Khắc Toản giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp trực tiếp với Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến, tham mưu hình thức, quy mô, trình tự tổ chức tổng kết công tác thi hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương, 2 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 2 khóa XIV, XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026 của tỉnh đã được tổ chức đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, còn một số hạn chế như việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử có địa phương chưa bảo đảm theo yêu cầu nên còn lúng túng trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Ủy ban MTTQ ở một số địa phương, nhất là cấp xã chưa nắm vững các bước trong quy trình hiệp thương nên còn lúng túng. Công tác rà soát, lập danh sách cử tri ở một số nơi thực hiện chưa đồng bộ, thiếu khoa học dẫn đến thông tin thiếu chính xác…

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 249858
Tổng lượt truy cập: 35320776