Logo
 

HĐND tỉnh Hải Dương đổi mới hoạt động

Để phục vụ hoạt động lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ này đến ngày 30/11/2023.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giám sát thực trạng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết thị và hoạt động tự chủ tài chính của các cơ sở y tế công lập. Ảnh: BÌNH MINH

Theo báo cáo trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức thành công 19 kỳ họp (6 kỳ họp thường lệ, 13 kỳ họp chuyên đề), đã kịp thời xem xét, thông qua 259 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết về an sinh xã hội. Thường trực HĐND tỉnh luôn đồng hành với UBND tỉnh, sẵn sàng tổ chức các kỳ họp chuyên đề nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Công tác thông tin trước, trong và sau kỳ họp được thực hiện tốt. Thông qua Fanpage của Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và mạng xã hội, HĐND tỉnh đã cung cấp mã QR để nhân dân, cử tri truy cập, theo dõi và gửi ý kiến, kiến nghị tới kỳ họp.

Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 13 cuộc giám sát chuyên đề với các nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề khó, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức trên 30 đoàn giám sát, khảo sát thường xuyên (khoảng 150 cuộc giám sát, khảo sát) xoay quanh các vấn đề nóng, nổi cộm trong xã hội, những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thực trạng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và hoạt động tự chủ tài chính của các cơ sở y tế công lập; cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 4 phiên chất vấn, giải trình về: công tác quản lý nhà nước với một số bệnh viện; công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư và công tác quản lý sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa; công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Hoạt động chất vấn, giải trình được Thường trực HĐND tỉnh cải tiến, đổi mới theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp qua thu thập thông tin, xây dựng hình ảnh, phóng sự, minh chứng trực quan, sinh động. Một nét mới là Thường trực HĐND tỉnh chủ động mở tương tác qua mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cử tri và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh còn một số hạn chế như việc chuẩn bị báo cáo trình tại kỳ họp còn chậm; hoạt động chất vấn tại một số kỳ họp chất lượng chưa cao; việc theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát và kết luận chất vấn còn thiếu quyết liệt...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 248824
Tổng lượt truy cập: 32328143