Logo
 

Đại biểu HĐND 3 cấp ở Hải Dương bàn giải pháp nâng cao chất lượng giám sát giáo dục, y tế

Chiều 6.6, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng giám sát lĩnh vực giáo dục, y tế. Hơn 140 đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã dự hội thảo.

Hơn 140 đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã dự hội thảo

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về 5 nhóm vấn đề chính trong giám sát lĩnh vực giáo dục, y tế của HĐND các cấp và chia sẻ những bài học kinh nghiệm hay, những khó khăn phát sinh từ thực tiễn công tác để cùng thảo luận, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Tại hội thảo, 10 đại biểu đã trực tiếp tham luận về nhiều nội dung trong giám sát lĩnh vực giáo dục, y tế. Đồng chí Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tứ Kỳ đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho công tác y tế, công tác xã hội hoá y tế tại địa phương. Từ thực tiễn hoạt động giám sát lĩnh vực y tế, đồng chí Lê Duy Mạnh cho rằng Ban Kinh tế - Xã hội cần chủ động tham mưu Thường trực HĐND xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát theo chuyên đề để nắm bắt đầy đủ số lượng biên chế, chất lượng, việc thực hiện chính sách với cán bộ y tế tại các cơ sở y tế công lập. Thường trực, các Ban HĐND và các đại biểu cần thường xuyên cập nhật, nghiên cứu sâu kỹ các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế để phục vụ việc giám sát.

Tham luận về kinh nghiệm giám sát lĩnh vực giáo dục, đồng chí Hoàng Công Tình, Chủ tịch HĐND phường Hiệp An (Kinh Môn) cho rằng cần họp đoàn để thống nhất các nội dung giám sát, tranh thủ ý kiến của tập thể vì có thể trong hoạt động của mình các thành viên phát hiện thêm những nội dung bức xúc hơn để đưa vào chương trình giám sát, thẩm tra. Trong quá trình giám sát, cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên như nghiên cứu báo cáo, hồ sơ thu chi, biên bản của nhà trường và hội phụ huynh học sinh...

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản ghi nhận tinh thần trách nhiệm và tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các đại biểu rà soát lại tất cả chính sách, quy định của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo để làm tài liệu phục vụ cho công tác giám sát, chất vấn, chủ tọa điều hành kỳ họp và hoạt động của đại biểu HĐND. Việc lựa chọn vấn đề giám sát, chất vấn, phản biện cần được chú trọng để góp phần giúp UBND các cấp làm tốt hơn công tác giáo dục, y tế và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Nhấn mạnh giáo dục và y tế là 2 lĩnh vực lớn, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần rà soát kỹ, trong quá trình giám sát phải đi theo tới cùng vấn đề; chủ động đề xuất các vấn đề về lao động việc làm, truyền thông, an sinh xã hội như đời sống, thiết chế văn hóa, hoạt động của nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dân số…

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 248817
Tổng lượt truy cập: 32328136