Logo
 

Công tác thẩm tra của Ban Hội đồng nhân dân tỉnh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tính khả thi của nghị quyết khi được thông qua

Theo chương trình làm việc, 14h00 chiều 25/3/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 tiếp tục diễn ra tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị

Tiếp tục chương trình, Hội nghị nghe: (1) Thường trực Hội đồng nhân dân các địa phương phát biểu tham luận, thảo luận; (2) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Hường bày tỏ nhất trí cao với Báo cáo tổng kết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Từ thực tiễn hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Ban Nguyễn Thị Hường tập trung trao đổi về hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hải Dương đã triển khai, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả. Về hoạt động giám sát, khảo sát, từ đầu năm, Ban đã xây dựng chương trình giám sát công tác cho cả năm đảm bảo theo luật định và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. 

Trong đó, Ban đã thực hiện 3 nội dung giám sát chuyên đề; 19 nội dung giám sát, khảo sát đột xuất các vấn đề cụ thể, trong đó quan tâm giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội. Qua đó, Ban đã kiến nghị bổ sung, sửa đổi các chính sách về người có công, chính sách ưu đãi đối với các nhà giáo, hỗ trợ mức đống BHYT…

Về hoạt động thẩm tra, Ban đã khảo sát, thẩm tra, xem xét 27 nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại các kỳ họp. Năm 2023, Ban đã thẩm tra 15 nội dung, trong đó có 10 dự thảo nghị quyết là văn bản QPPL, 12 nghị quyết là chính sách địa phương về an sinh xã hội. 

Để phục vụ thẩm tra các văn bản trình tại Kỳ họp, Ban đã tiếp cận với nội dung ngay từ bước đề nghị xây dựng nghị quyết. Khi thẩm tra các đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, nhất là nghị quyết quy phạm pháp luật, Ban chú trọng tiến hành khảo sát các đối tượng chịu sự tác động, tổ chức làm việc, trao đổi với các cơ quan chuyên môn, tham vấn ý kiến chuyên gia, thảo luận với các thành viên Ban. Các ý kiến thẩm tra của Ban cơ bản được UBND tỉnh và cơ quan soạn thảo tiếp thu. Đối với vấn đề còn ý kiến khác nhau, Ban báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh trao đổi với UBND tỉnh để tiếp thu, chỉnh sửa.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Hường nhấn mạnh, công tác thẩm tra của Ban có ý nghĩa rất quan trọng tại kỳ họp HĐND, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tính khả thi của nghị quyết khi được thông qua, hạn chế việc chỉnh sửa Nghị quyết hoặc có ý kiến trái chiều trong nhân dân. 

Bên cạnh đó, Ban cũng tham mưu trong các phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.

Nguồn Cổng TTĐT Quốc hội

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 249862
Tổng lượt truy cập: 35320780