Logo
 

260 điều của Luật Đất đai 2024 có những điểm mới nổi bật nào?

Hội nghị trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chiều 6/3 đã làm rõ những điểm mới nổi bật trong 16 chương, 260 điều của Luật Đất đai 2024.

bo-truong-dang-quoc-khanh-3526.jpeg

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Ảnh: VGP

Chiều 6/3, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.

Luật Đất đai 2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai 2013, bổ sung mới 78 điều.

Một số điểm mới nổi bật như việc kế thừa, hoàn thiện 27 khái niệm, bổ sung 22 khái niệm, bỏ 2 khái niệm (tổ chức sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế do đã được khái niệm tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đầu tư), chuyển 1 khái niệm (đất để xây dựng công trình ngầm). Bổ sung đất chăn nuôi tập trung vào nhóm đất nông nghiệp, bổ sung đất công trình cấp thoát nước, đất công trình phòng chống thiên tai, đất công nghệ thông tin, cơ sở lưu trữ tro cốt, đất chợ đầu mối trong nhóm đất phi nông nghiệp.

z5223012258083_ba383e8cf5eabc0f8a8af8a7741b6011.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Quy định 4 hình thức bồi thường, gồm bằng đất cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, bằng đất khác mục đích sử dụng đất với loại đất thu hồi, bằng tiền, bằng nhà ở. Bổ sung quy định người có đất ở thu hồi được ưu tiên lựa chọn hình thức bồi thường bằng tiền nếu có nhu cầu và phải đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bổ sung quy định về chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để giải quyết trường hợp trên cùng một thửa đất nhưng người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản là 2 đối tượng khác nhau.

Quy định 8 trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, 4 trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; các trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần. Phân cấp toàn bộ thẩm quyền cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cho chính quyền địa phương.

Quy định rõ 4 nguồn thông tin đầu vào để định giá đất theo các phương pháp định giá đất, gồm giá đất được ghi nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; giá đất thu thập qua điều tra, khảo sát đối với trường hợp chưa có thông tin giá đất; thông tin về doanh thu, chi phí, thu nhập từ việc sử dụng đất.

z5223012264587_10a65fe39e0ccc837d0ca6a71091f242.jpg

Các đại biểu dự tại điểm cầu Hải Dương

Quy định 4 phương pháp định giá đất, gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất; quy định về bảng giá đất. Đặc biệt, quy định đối với khu vực đã có bảng giá đất tới từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị thửa đất chuẩn thì giá đất cụ thể được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm định giá đất.

Luật Đất đai 2024 quy định cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249577
Tổng lượt truy cập: 34820972