Logo
 
Để phục vụ hoạt động lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ này đến ngày 30/11/2023.
6/12/2023 / Admin
Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/12, HĐND tỉnh Hải Dương sẽ lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.
5/12/2023 / Admin
Tại Hội nghị tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tiến hành đánh giá tình hình thực hiện tỷ lệ phần trăm phân chia tiền thu sử dụng đất giữa các cấp ngân sách.
3/11/2023 / Admin
Ngày 12/10, tại TP Hải Dương, khoảng 200 đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện ở Hải Dương được tập huấn những nội dung liên quan đến quản lý đất đai và đầu tư công.
12/10/2023 / Admin
Chiều 12.7, Câu lạc bộ Nữ đại biểu Quốc hội và HĐND 2 cấp tỉnh Hải Dương tổ chức sinh hoạt 6 tháng đầu năm 2023.
12/7/2023 / Admin