Logo
 

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 22/5/2023

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương thông tin một số nội dung dự kiến trình tại kỳ họp để cử tri và Nhân dân quan tâm theo dõi.

A. Công tác lập pháp:

 I. Xem xét thông qua:

1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

2. Luật Đấu thầu (sửa đổi).

3. Luật Giá (sửa đổi).

4. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

5. Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

6. Luật Phòng thủ dân sự.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

9. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

 II. Cho ý kiến các dự án:

 1. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

 2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

3. Luật Nhà ở (sửa đổi).

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

5. Luật Viễn thông (sửa đổi).

6. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

7. Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

8. Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

B. Các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác

 - Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2023. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

 - Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

- Xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

- Xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

- Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

- Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

- Công tác nhân sự.

- Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

 C. Các báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu:

- Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

- Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước[1].

- Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam[2].

- Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội[3].

- Báo cáo của Chính phủ về:

+ Công tác của Chính phủ[4].

+ Tài chính nhà nước năm 2021[5].

+ Tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế[6] và điều ước quốc tế năm 2022[7].

+ Công tác bảo vệ môi trường[8].

+ Kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em[9].

+ Tình hình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2022.

+ Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2022.

 - Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về:

 + Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022[10].

 + Kiểm toán Quỹ Bảo hiểm y tế[11].

 + Kiểm toán Quỹ Bảo hiểm xã hội[12].


[1] Theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

[2] Theo quy định tại Điều 30, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[3] Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

 [4] Báo cáo do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội.

 [5] Theo khoản 4, Điều 30 Luật Kế toán 2015.

 [6] Theo Điều 44 Luật Thỏa thuận quốc tế.

 [7] Theo khoản 3, Điều 77 Luật Điều ước quốc tế 2016.

 [8] Theo Điều 118 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

[9] Theo quy định tại Khoản 5, Điều 80, Luật Trẻ em.

[10] Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Kiểm toán nhà nước 2015.

 [11] Theo quy định tại Điều 10 Luật Bảo hiểm y tế.

 [12] Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

Ban biên tập

Đang trực tuyến: 1
Truy cập hôm nay: 249155
Tổng lượt truy cập: 33324389